Maxa effekterna av NPS

Att maxa effekterna av NPS

Är det dags för nästa kliv i ert NPS-program? Ibland möter vi företag som känner att de har kommit till en punkt i sitt NPS-program där arbetet gått lite i stå. Eller att effekten av arbetet inte riktigt blivit som förväntat. Exempel som nämns är att man:

  • haft svårt att involvera och få med sig alla i lojalitetsarbetet.
  • fastnat på NPS som nyckeltal i stället för att driva förändring.
  • inte haft ledningen med sig fullt ut.

Känner du igen dig eller är det bara så att du vill komma in i nästa fas? Vi guidar dig gärna vidare för maximal utväxling av lojalitetsarbetet.

Boka webbmöte

Maxa effekterna och resultatet av NPS-programmet
Nästa steg i lojalitetsarbetet

Dags för nästa kliv?

Ett NPS-program består av flera olika delar och faser. För att lyckas med arbetet krävs det rätt styrning och djupgående kunskap om respektive del och fas. Och det krävs att du förstår hur allt hänger ihop. Finns allt detta har du ett välsmort maskineri som tar dig framåt.

Saknas det, kan du behöva hjälp för att ta nästa steg. Ibland i form av en mindre stöttning på vägen, eller så kan det krävas ett större omtag. Om du känner att det finns något som hindrar er från att få ett fungerande maskineri kan vi hjälpa dig oavsett om det är stöttning eller omtag.

Mer om våra tjänster

 

Hur vi kan hjälpa dig

För att ta reda vad som behövs för nästa steg brukar vi göra en genomlysning av vart på NPS-resan som verksamheten befinner sig. Detta görs tillsammans med din verksamhet i workshop-format i syfte att få en nulägesbild. Vi går igenom utmaningar, styrkor och förutsättningar ihop, för att sedan ta med oss allt hem och analysera det på kammaren.

Resultatet av genomgången kommer att visa vilket nästa steg som är bäst och effektivast för ditt företag att ta. Vi kommer också med rekommendationer och råd om fortsatt arbete. 

Sen kan du lugnt bestämma dig om du önskar ytterligare vägledning och rådgivning från oss. Som helhetsleverantör av NPS-program erbjuder vi alla former av tjänster kopplat till det.

Boka workshop

Helhetsleverantör och NPS-experter

”Det som jag personligen tycker kännetecknar samarbetet med MarketDirection är deras genuint ärliga engagemang, djupa kompetens och snabba problemlösningsförmåga. Därför kan jag varmt rekommendera dig att samarbeta med dem.”

Victoria Preger rekommenderar MarketDirection

NPS-metoden för ökad kundlojalitet